آموزش بازی هزار با پاسور (بازی ورق 1000) ترفندهای برنده شدن

مجموعه : بازی پاسور
آموزش بازی هزار با پاسور (بازی ورق 1000) ترفندهای برنده شدن

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000» 

دراین پست آموزش بازی هزار با پاسور را مرور میکنیم. بازی هزار پاسور کـه با نام هاي‌ «هزاری» و «ورق 1000» هم شناخته می‌شود یکی از رایجترین بازی هاي‌ دورهمی در کشور ما می‌باشد. این بازی طرفداران زیادی دارد و عمدتا به‌ صورت دو نفره اجرا میشود چرا کـه تعداد زیادی بازیکنان مدت زمان اجرای بازی را بیش از اندازه طولانی می‌کند. در زیر بـه طور کامل با این بازی محبوب آشنا خواهیم شد.

 

بازی هزار با پاسور چیست؟

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000»

در ابتدا بگوییم کـه این بازی در کشور ما نوع خودش را دارد، یعنی قوانین و نحوه بازی هزار در ایران با سایر نقاط جهان تفاوت هاي‌ اساسی دارد. این بازی در کشور ما هزاری نامیده میشود و بـه شکل خیلی ساده اي توسط دو بازیکن انجام میگیرد اما در کشور های غربی اجرای پیچیده تری دارد و تعداد بازیکنان 3 تا 4 نفر اسـت. در ابتدا نوع ایرانی بازی هزار را می آموزیم ودر انتها با بازی 1000 غربی را مرور میکنیم.

 

آموزش بازی 1000 پاسور 

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000»

بـه هر نفر 4 کارت بدهید و روی زمین 4 تا کارت بگذارید. کارتی کـه دسته شماست باید با یکی از کارت هاي‌ زمین برابر باشد تا اون بردارید مثلاً اگه روی زمین شاه دل هست و شـما میخواید ورشدارید باید یه شاه دیگه بندازید و اگه کارت همشکل نداشتید بـه دلخواه یه کارت رو بندازید کـه طرف مقابل هم میتونه کارتی کـه شـما انداختید زمین رو برداره.

 

برنده بازی هزاری «پاسور»

برنده بازی کسی هست کـه زودتر جمع امتیازاتش بـه هزار برسه و نحوه امتیاز کارت ها وقتی بازی تموم شد و شـما کارتهایی کـه گرفته بودید رو میخواید بشمرید باید بـه این صورت بـه خودتون امتیاز بدید.

 

امتیازات

آس: 20 امتیاز

عکسها: 10 امتیاز

اعداد: 5 امتیاز

کارت 10 هم: 10 امتیاز

 

نکات مهم در بازی هزار پاسور

وقتی شـما دو تا کارت رو می گیرید باید طوری بگذارید تا دیده بشه تا طرف مقابل بتونه برداره مثلاً: شـما اس دل کـه رو زمین بود رو با اس پیک برداشتید و طرف مقابل می تونه اگه اس دیگه اي داشته باشه بگه اس ها رو بده من و اگه بازهم شـما اس داشتید می تونید بگید دوباره اس ها رو بده من. اگه در انتهای بازی کارتی رو زمین موند اون کارت ها مال هیچ کس نیست.

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000»

اگه شـما دو تا 4 رو برداشتید و یه 4 دیگه هم دارید وقتی نوبتتون شد میتونید اون 4 دومی رو هم بزارید رو اون دو تا 4. هیچ کس نمی تونه سه تا از رو زمین برداره مثلاً: اگه یه شاه رو زمین هست و شـما دو تا شاه دارید باید اول یکی رو بندزید بعد اگه تونستید اون یکی شاه رو بزاری روشون. برای دست دادن مثل 4 برگ و قتی ورق هاي‌ دو طرف تموم شد دوباره بـه هر نفر 4 تا ورق بدهید.

 


 

بازی ورق 1000 «نوع غربی»

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000»

آموزش بازی هزار با پاسور

 

برای اجرای این بازی بـه سبک غربی بـه 24 کارت «از تک تا 9 در هر خال»؛ سه بازیکن، خودکار و کاغذ برای نوشتن امتیازات احتیاج داریم.

 

دست دادن کارت ها

هر بازیکن 7 کارت میگیرد؛ در هر دور یک کارت. سه کارت هم در وسط قرار میگیرد. در هر دور هم یک کارت دیگر بـه کارت هاي‌ وسط اضافه میشود. وقتی تعداد کارت ها بـه 3 شماره رسید، دست دادن بـه اتمام میرسد.

 

هدف از بازی ورق 1000

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000»

هدف بازی این اسـت کـه زودتر از بقیه بازیکن ها بـه 1000 امتیاز برسید. امتیازات براساس ارزش کارت هایي اسـت کـه در دورها بـه دست آورده اید. در هر دور بازی بیشترین امتیازی کـه می‌توانید از کارت ها بگیرید 120 امتیاز اسـت. درضمن با ازدواج شاه و بی بی «از یک خال» یا دور زدن یک بازیکن هم می‌توانید امتیاز بگیرید.

 

بازی هاي‌ مشابه

استراتژی شـما دراین بازی باید در راستای بـه دست آوردن کارت ها باشد. بازی ورق 1000 در طبقه بندی بازی هاي‌ دورهاست ودر زیرمجموعه بازی هاي‌ بردن کارت قرار می‌گیرد. از این نظر میتوان ان را مشابه بازی هاي‌ بازی ورق اسلپ جک، بازی ورق بزیک و بازی ورق کازینو دانست.

 

درجه اهمیت کارت ها

تک – 10 – شاه – بی بی – سرباز – 9

 

حکم کردن

از بازیکن سمت چپ دست دهنده شروع می‌شود و هر بازیکن میگوید چند امتیاز میتواند بگیرد. یا این کـه او میتواند از اینکار خودداری کند. حداقل مقدار برای اعلام امتیاز احتمالی، 100 امتیاز اسـت. هر بازیکن باید حداقل 5 امتیاز بـه حکم قبلی اضافه کند یا از ادعا خودداری کند.

آموزش بازی هزار با پاسور «بازی ورق 1000»

بعد از کامل شدن حکم ها، سه کارت وسط برگردانده میشوند تا همه ی انها را ببینند. حاکم سه کارت جدید می‌گیرد. دراین مرحله، حاکم میتواند حکم را بالاتر ببرد. وقتی همه ی چیز ثبت شد، حاکم برای هر بازیکن یک کارت می‌کشد و بـه پشت برگردانده روبروی انها می‌گذارد.

 

نحوه انجام بازی ورق 1000

نخستین دور با حاکم اسـت. بازیکنان دیگر باید یک کارت از همان خال بکشند. بازیکنی کـه صاحب کارتی با بالاترین رنک در خال شروع کننده باشد، برنده دور اسـت. او باید دور بعدی را شروع کند. این روند تا وقتی ادامه پیدا می‌کند کـه با همه ی کارت ها بازی شود.

 

نکته 1

اگر بازیکنی، شاه و بی بی از یک خال را داشته باشد و یکی از انها را دریک دور استفاده کند، امتیاز ازدواج میگیرد. وقتی این اتفاق افتاد، خال موردنظر بـه خال حکم تبدیل می‌شود «تا پایان ان دور یا تا زمانی کـه ازدواج دیگری اتفاق بیفتد». هر کارتی از خال حکم، بالاتر از کارت هاي‌ دیگر اسـت و برنده دور.

 

امتیازگیری بازی ورق 1000

در پایان دور، بازیکنان امتیازات کارت هایي کـه بـه دست آورده اند را حساب میکنند. دراین میان باید بـه ازدواج ها هم توجه کرد. اگر حاکم بـه امتیاز موردنظر یا بیشتر رسیده باشد، بـه میزان حکم، بـه عنوان جایزه بـه بازیکنان داده می‌شود. بازیکنانی کـه حکم نکرده اند، امتیازات کارت هاي‌ برنده شده نزدیک ترین بـه 5 را می‌گیرند.

 

امتیازات کارت ها

هر تک: 11 امتیاز

هر 10: 10 امتیاز

هر شاه: 4 امتیاز

هر بی بی: 3 امتیاز

هر سرباز: 2 امتیاز

 

امتیاز ازدواج ها

دل: 100 امتیاز

خشت: 80 امتیاز

گشنیز: ‌60 امتیاز

پیک: 40 امتیاز

 

قوانین بازی ورق 1000

اگر حاکم نتواند بـه امتیاز موردنظر برسد، از امتیاز او بـه اندازه حکم کسر می‌شود. اگر بـه یک بازیکن 4 کارت 9 داده شده یا بعد از تبادل کارت ها 4 کارت 9 داشته باشد، بازیکن میتواند کارت هایش را زمین بگذارد و کارت ها دوباره پخش شود. بازیکن ها فقط وقتی میتوانند بیش از 120 امتیاز حکم کنند کـه یک ازدواج در دست شان داشته باشند. فقط وقتی امتیاز ازدواج محسوب می‌شود کـه بازیکن، شاه یا بی بی را بکشد و دور را ببرد.

اگر دو بازیکن اول از حکم دادن خودداری کنند، دست دهنده باید برای ادعای حداقل 100 امتیازی کارت هاي‌ وسط را بردارد.
اگر حاکم میداند کـه نمیتواند بـه حکم برسد، میتواند از ادامه خودداری کند. دراین صورت او صفر امتیاز میگیرد و بقیه بازیکن ها هم 60 امتیاز. اگر بازیکنی در سه دور بازی صفر امتیاز بگیرد، 120 امتیاز از امتیازات او کم میشود.

 

اگر مجموع امتیازات بازیکن بـه 880-995 برسد او روی بشکه اسـت و امتیاز او 880 می‌شود. بـه عنوان مثال، بازیکنی کـه 850 امتیاز گرفته ودر دور قبلی هم 100 امتیاز می‌گیرد، بـه امتیاز 880 می‌رسد و روی بشکه اسـت. حالا او سه دور وقت دارد کـه حاکم باشد و حداقل 120 امتیاز بگیرد و برنده بازی شود. اگر او در دور سوم نتوانست حاکم باشد و 120 امتیاز بگیرد، 120 امتیاز از او کسر می‌شود.

 

(ثبت امتیاز)
برچسب‌ها:
سایت حکم آنلاین شرطی با شارژ رایگان
سایت حکم آنلاین شرطی با شارژ رایگان
بهترین سایت حکم آنلاین  در اینجا می خواهیم درمورد بهترین سایت حکم آنلاین شرطی صحبت کنیم. بازی حکم یکی از محبوب ...
نحوه شمارش کارت پاسور به زبان ساده
نحوه شمارش کارت پاسور به زبان ساده
شمارش کارت پاسور چگونه است؟  باید بگوییم که نحوه شمارش کارت پاسور موضوع حساسی است. انجام این کار در کازینوها غیرقانونی ...
بانوان فارو (Faro ladies) چه کسانی هستند؟
بانوان فارو (Faro ladies) چه کسانی هستند؟
بانوان فارو چه کسانی هستند؟  بانوان فارو چه کسانی هستند؟ از قرن هجدهم که زنان، به ویژه زنان اشراف، اجازه قمار ...
آیا ترفند شمارش کارت در بازی های پاسور باعث سود می شود؟
آیا ترفند شمارش کارت در بازی های پاسور باعث سود می شود؟
ترفند شمارش کارت در بازی های پاسور  یکی از بهترین راه های برنده شدن در بازی های پاسور استفاده از ترفند ...
بازی پاسور شرطی آنلاین | آموزش بازی 4 برگ یا 7 خاج + بازی پاسور
بازی پاسور شرطی آنلاین | آموزش بازی 4 برگ یا 7 خاج + بازی پاسور
بازی پاسور آنلاین | بازی 4 برگ شرطی  بازی پاسور شرطی آنلاین ،بازی 4 برگ، یا 7 خاج که به نام ...
ترتیب خال های پاسور براساس ارزش
ترتیب خال های پاسور براساس ارزش
ترتیب خال های پاسور براساس ارزش  در این مطلب با ترتیب خال های پاسور آشنا می شویم. خال های پاسور در ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی