آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها برای شرط بندی

آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها برای شرط بندی

آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان 

دراین پست آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها را مرور می‌کنیم. پیش بینی فوتبال و بـه طور کلی پیش بینی بر روی رشته هاي‌ ورزشی یکی از معقول ترین راه ها برای شرط بندی و امتحان کردن شانس برای کسب سود می باشد. اکثر مبتدیان از مشاوران و تیپسترها کمک میگیرند. قبل از هر عملی، نکاتی هستند کـه باید بیاموزید و سپس بـه ثبت شرط هاي‌ خود بپردازید. در ادامه بـه طور کامل صحبت می‌کنیم.

 

آموزش پیش بینی فوتبال و نکات پیش بینی فوتبال

آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها

شرط بندی اگر با رعایت نکات اصولی و مهم ان انجام شود، می تواند سود زیادی بـه همراه داشته باشد. باوجود دخالت شانس برای موفقیت در شرط بندی، این موضوع تا حد زیادی بـه دانش و تجربه شـما هم بستگی دارد. لذا نکات طلایی موفقیت در شرط بندی را بـه خوبی آموخته و از ان‌ها بهره ببرید.

 

مفهوم ضرایب در پیش بینی فوتبال

در ابتدا، با ارائه نکات ارزشمند شرط بندی، راهنمای مبتدیان در شرط بندی ورزشی را شروع می‌کنیم. ضرایب آلفا و امگای شرط بندی هستند- واقعیتی کـه اغلب فراموش شده و یا نادیده گرفته می شود. در واقع، نتیجه یک شرط مفرد، تعیین کننده نیست، زیرا این ضرایب هستند کـه ارزشمند بودن یا نبودن یک شرط را تعیین میکنند. بـه طور خلاصه:

 

= ضرایب، ارزش معکوس احتمال وقوع یک پیشامد را نشان میدهند.

= هرچه احتمال وقوع پیشامدی کمتر باشد، ضریب ان بیشتر خواهد بود.

 

کدام شرط بهتر اسـت؟

شرطی خوب اسـت کـه: احتمال رخداد X ان بالاتر از احتمال نشان داده شده توسط ضرایب باشد.

 

ضرایب را تصادفی انتخاب نکنید!

در عمل، ممکن اسـت در هر مسابقه اي ارزشی پیدا کنید، حتی اگر ضرایب 1.15؛ 5.50 یا 28.90 باشند. اگر احتمال وقوع پیشامدی را 90٪ محاسبه کرده اید، ضریب ان 1.15 «گرچه کمی کوچک اسـت» خواهد بود. اغلب علاقه مندان بـه شرط بندی، ارزش هایي را در ضرایب بالاتر شناسایی میکنند، اما این امر نباید بـه صورت تصادفی انجام شود.

آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها

همه ی قماربازان حرفه اي، صرف نظر از علاقه مندی هایشان یا تیم هاي‌ با پتانسیل باخت، بـه محاسبه هاي‌ خود ایمان دارند. البته بهترین کار، شرط بندی بر اساس ضرایبی اسـت کـه ارزش ها را تعیین می‌کنند. مقایسه ضرایب سایت هاي‌ مختلف همیشه حرکتی ایده آل خواهد بودو ابزارهای آنلاین زیادی برای ان وجوددارد کـه خارج از حوزه راهنمای مبتدیان برای شرط بندی ورزشی می‌باشد.

 

اگر می‌خواهید یک بازیکن حرفه اي باشید

با این حال، باید بگوییم کـه اگر شـما یک بازیکن قهار هستید:

شرط بندی روی ضرایب پایین تر از محدوده بازار کار منطقی نیست.

این امر معادل دادن کل پول تان بـه سایت ها می‌باشد.

 


 

نحوه انتخاب شرط مناسب در پیش بینی فوتبال

در ابتدا تعداد زیادی از بازیکنان تمایل دارند کـه با میکس هاي‌ بزرگ بازی کنند و می بایست دراین میکس ها تمامی انتخاب هاي‌ مختلف درست باشند تا شرط برنده شود. ایده پشت شرط میکس، مطمئنا، برد بزرگ با حداقل پول اسـت زیرا ضرایب با افزودن هر گزینه بـه میکس چند برابر میشوند.

 

باید توجه داشته باشیم کـه:

ضرایب همواره با توجه بـه منافع سایت ها ارائه می‌شوند.

قانون «میزبان همیشه برنده اسـت» اعمال می شود.

آموزش پیش بینی فوتبال

بـه یاد داشته باشید کـه با رعایت قوانین اساسی ریاضی اگر ضریبی سود نظری کمتر از 100٪بـه دنبال داشته باشد، مزیت هاي‌ سایت ها بـه هنگام افزودن گزینه هاي‌ بیشتر بـه کوپن ها، بیشتر می شود. بنابر این، اگر چه بازپرداخت سایت هاي‌ ورزشی بالا اسـت، با ترکیب مثلاً دو گزینه، درصد بازپرداخت بـه زیر 91 درصد کاهش مییابد و این کاهش با هر انتخاب اضافی بیشتر می شود.

 

بهترین بخش شرط بندی در ورزش:

انتخاب درست و گرد آوری سود اسـت.

باید با ویژگی سیستم هر سایت هاي‌ ورزشی آشنا شوید.

 


 

ویژگی برگه شرط بندی

آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها

بـه طور خلاصه، ویژگی سیستم شرط بندی موجود در «برگه شرط بندی» بـه شـما امکان می دهد تا بـه عنوان مثال، شش گزینه را انتخاب کنید و به طور خودکار میکس هاي‌ کوچکتری رابا امکان برد بالا بـه شـما ارائه می دهد تا بتوانید برنده شوید حتی اگر تمام انتخاباتان درست نباشند.

 

نحوه تعیین میزان سرمایه برای پیش بینی

یکی از سخت ترین مسائل در شرط بندی – کـه اغلب نادیده گرفته می شود – مدیریت سرمایه اسـت. باید بـه یاد داشته باشید کـه هیچ یک از استراتژی هاي‌ سرمایه گذاری بـه تنهایی نمی‌توانند شـما را پولدار کنند. از سوی دیگر، عدم استفاده از استراتژی و یا استفاده از یک استراتژی بد، شرط هاي‌ خوبتان را تباه می کند ودر نهایت، شـما در بلند مدت پول خودرا از دست خواهید داد.

 

آیا سردرگم شده اید؟

با تعدادی راهنمایی راحت این مشکل حل می شود.

هیچ گاه سریع تصمیم گیری نکنید.

پیش از افزایش سرمایه خود دوبار فکر کنید.

شانس چیزی کاملا تصادفی اسـت.

شانس در شرط بندی ورزشی همواره در حال تغییر اسـت.

با حفظ آرامش تان سرمایه گذاری کنید.

برنامه ریزی استراتژیک برای سرمایه گذاری کاری ارزشمند اسـت.

هر قمارباز قهاری گاه با ضرر و زیان مواجه می شود.

این زیان ها گاه زیاد و گاه کوچک اند.

گاه نیز پول از دست رفته از پول سرمایه گذاری شده بزرگ‌تر اسـت.

زمانی کـه این اتفاق بیافتد، باید آرامش خودرا حفظ کنید.

 


 

حفظ آرامش و کنترل خشم در شرط بندی

در ادامه فهرست ما از راهنمای مبتدیان در شرط بندی ورزشی باید بگوییم کـه هر تیم ورزشی تا اندازه اي احتمال برد دارد کـه در شرط بندی ورزشی طبق معمول شانس نامیده می شود. یک بانس در این جا و آنجا یا هر خطای انسانی غیرقابل پیش بینی می تواند نتایج را بـه شدت تحت تاثیر قرار دهد یا حتی بـه طور کلی ان را تصحیح کند.

آموزش پیش بینی فوتبال برای مبتدیان و تازه کارها

بـه این ترتیب، احتمال رویایی قماربازان با خوش شانسی و بدشانسی همواره وجوددارد. در طول هردو جریان، بسیار مهم اسـت کـه توجه داشته باشید کـه نتیجه شرط هاي‌ قبلی هیچ ارتباطی با نتایج شرط هاي‌ آینده ندارد. یک حرکت ویرانگر دنبال کردن باخته هایتان پس از شکست هاي‌ بزرگ و یا افزایش سرمایه خود در دوران پیروزی اسـت.

 

نظارت این احساسات ناگهانی پیچیده اسـت.

باید روی حفظ آرامش و بازرسی خشم تمرکز کرد.

حفظ آرامش مسلما کار دشواری اسـت.

ولی کنار آمدن با باخت نخستین گام موفقیت اسـت.

ما معتقدیم کـه تمام شرط بندی هاي‌ ورزشی باید سرگرم کننده و هیجان انگیز باشند.

 

اصطلاحات مهم در پیش بینی فوتبال 

 

برد، مساوی و باخت «۲×۱»

برد میزبان با ۱؛ مساوی با x و برد مهمان با ۲ نشان داده می شود. در بعضی حالت‌ها W1 نشان دهنده برد میزبان و W2 نشان دهنده برد مهمان اسـت.

 

BTS

این اصطلاح بـه معنی گل زدن هردو تیم اسـت.

 

Double Chance

این حالت شانس شـما را دو برابر میکند یعنی شـما هم در حالت برد هم در حالت تساوی تیم مورد نظرتان، شرط را میبرید؛ یا در بعضی حالات روی برد هردو تیم شرط می‌بندید و فقط در حالت تساوی شرط را خواهید باخت.

 

Over و Under

آموزش پیش بینی فوتبال

 

در هنگام استفاده از این دو اصطلاح شـما روی تعداد گل شرط می‌بندید. دراین دو حالت بـه ترتیب اگر تیم کمتر یا بیشتر از عددی کـه تعیین کرده اید گل بزند، شـما برنده خواهید شد. لازم اسـت بدانید اگر تعداد گل‌ها دقیقا برابر شماره مورد نظر باشد شرط فسخ شده و پول شـما بـه همان مقدار برگشت می خورد.

 

هندیکپ در شرط بندی فوتبال

دراین حالت شـما روی امتیاز یا گل‌هاي‌ دقیق هردو تیم شرط می‌بندید و میگویید کـه یک تیم دقیقا چه تعداد گل جلوتر «مثبت» یا عقبتر «منفی» اسـت. بـه این شرط بندی آوانس هم می گویند.

 

Even و Odd

اگر تعداد کل امتیازها یا گل‌ها زوج بود حالت Even و اگر فرد بود حالت Odd رخ می دهد ودر حقیقت شرط بندی شـما روی زوج یا فرد بود تعداد کل گل‌ها یا امتیازهای بازی اسـت.

 

Half/Half

دراین حالت شـما برای هر یک از نیمه‌هاي‌ بازی بـه‌صورت جداگانه شرط بندی میکنید.

 

CS یا Correct Score

در شرط بندی CS شـما باید نتیجه دقیق بازی را پیش‌بینی کنید؛ مثلاً شـما ۳-۰ را پیش بینی می کنید و فقط در صورتی کـه بازی ۳-۰ شود شرط را می برید.

 

DNB یا Draw No Bet

این اصطلاح بـه این معنیست کـه اگر بازی مساوی شود شرط فسخ می شود و پول شـما بدون سود بـه شـما برمی‌گردد.

 

Race To

دراین حالت اگر تعداد گل‌ها یا امتیازات بـه یک شماره خاص برسد شـما شرط را میبرید.

 

Goal In Both Halves

این اصطلاح یعنی در هردو نیمه بازی گل زده میشود.

 

Sending Off

شرط بندی روی کارت قرمز یا اخراج داشتن بازی انجام می شود.

 

(ثبت امتیاز)
آموزش استراتژی شرط بندی استیم (Steam) به زبان ساده
آموزش استراتژی شرط بندی استیم (Steam) به زبان ساده
استراتژی شرط بندی استیم  دراین مطلب، آموزش استراتژی شرط بندی استیم را مرور می‌کنیم. استراتژی شرط بندی Steam بـه طور گسترده ...
6 نکته برای برنده شدن در شرط بندی زنده فوتبال (تست شده و تضمینی)
6 نکته برای برنده شدن در شرط بندی زنده فوتبال (تست شده و تضمینی)
6 نکته برای برنده شدن در شرط بندی زنده فوتبال فوتبال یکی از بهترین ورزش ها برای شرط بندی زنده است. ...
استراتژی پیش بینی مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال
استراتژی پیش بینی مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال
استراتژی پیش بینی مجموع گل ها  استراتژی پیش بینی مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال یکی از روش های مورد ...
نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال که باید بدانید!
نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال که باید بدانید!
نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال  در این راهنما، با نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال آشنا می‌شویم. به ...
آیا شرط بندی فوتبال سودآور است؟ بررسی نکات خوب و بد شرط بندی فوتبال
آیا شرط بندی فوتبال سودآور است؟ بررسی نکات خوب و بد شرط بندی فوتبال
آیا شرط بندی فوتبال سودآور است؟  در این پست به نکات خوب و بد شرط بندی فوتبال را بررسی کرده و ...
شرط بندی فینال جام حذفی انگلیس 2022
شرط بندی فینال جام حذفی انگلیس 2022
راهنمای پیش بینی فینال جام حذفی انگلیس  در این پست، نکات شرط بندی فینال جام حذفی انگلیس را مرور می کنیم. ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی