بازی شرط بندی بالا پایین چیست ؟ آموزش بازی کازینویی بالا پایین Hi LO

انتشار : 7 جولای 2020
بازی شرط بندی بالا پایین چیست ؟ آموزش بازی کازینویی بالا پایین Hi LO

بازی بالا پایین چیست ؟ HI LO 

بازی بالا پایین چیست ؟ در اینبخش آموزش بازی کازینویی بالا پایین یا Hi-LO را مرور میکنیم. وقتی وارد کازینوهای آنلاین در سایت هاي‌ شرط بندی میشویم، صدها بازی مختلف پیش روی ما قرار می‌گیرند. عده اي از این بازی ها شهرت و طرفداران بیشتری دارند کـه از جمله آن ها بازی بالا پایین می‌باشد، این بازی شباهت زیادی بـه بازی هاي‌: باکارات و دراگون تایگر دارد و بخاطر سادگی و سرعت خود مشهور شده اسـت.

آموزش بازی بالا پایین در سایت های شرط بندی

آموزش بازی کازینویی بالا پایین Hi LO

یکی از بازی هاي‌ مهیج و جذاب اسـت کـه بـه تازگی بـه بازی هاي‌ سایت هاي‌ شرط بندی ایرانی افزوده شده اسـت، بازی بالا پایین می‌باشد. دراین بازی مهیج، بعد از وارد شدن کارتی برای شـما بـه نمایش در می‌آید، شـما با انتخاب یکی از گزینه هایي کـه در بازی موجود می باشد پیشبینی میکنید کـه کارت بعدی چیست…

نکته 1

باید توجه داشته باشید کـه زمان برای حدس زدن کارت بعدی ؛ 10 ثانیه اسـت.

امتیاز کارت ها در بازی بالا پایین

بازی شرط بندی بالا پایین چیست ؟ آموزش بازی کازینویی بالا پایین Hi LO

ارزش کارت ها مانند اکثر بازی هاي‌ کازینو اسـت و از شاه بـه پایین ترین شماره، کاهش مییابد. نکته مهم دراین باره ارزش کارتِ آس«ACE» اسـت کـه بسته بـه نوع بازی متفاوت خواهد بود. در تعداد زیادی از سایت هاي‌ شرط بندی ایرانی، ارزش کارت آس از همه ی بیشتر اسـت. پس بدین ترتیب جدول ارزش گذاری کارتها بـه صورت زیر خواهد بود:

آپشن های بازی بالا پایین

بازی شرط بندی بالا پایین چیست ؟ آموزش بازی کازینویی بالا پایین Hi LO

گزینه هاي‌ انتخاب برای شـما شامل:

= بالا تر از کارت قبلی

= پایین تر از کارت قبلی

= اعداد بین 2-9

= کارت هاي‌ سرباز. بی بی. شاه. آس

= فقط کارت شاه و آس

= فقط آس

= قرمز، سیاه

= جوکر

نکته 2

ضرایب برای هر کدام از کارت ها متفاوت می‌باشد. برای مثال ضریب انتخاب 2-9 ؛ 1.5 می‌باشد و ضریب جوکر 24 می‌باشد.

گزینه ها و ضرایب بازی بالا پایین

گزینه 2-9 

انتخاب این گزینه بـه این معنا ست کـه کارت بعدی بین اعداد 2 تا 9 با ضریب 1.5 باشد.

JQKA گزینه

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی یکی از چهار کارت سرباز ؛ بی بی ؛ شاه ؛ آس با ضریب 3 باشد.

KA گزینه

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی یکی از دو کارت شاه و آس با ضریب 6 باشد.

A گزینه

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی کارت آس با ضریب 12 باشد.

گزینه قرمز 

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی رنگ قرمز با ضریب 2 باشد.

گزینه سیاه 

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی رنگ سیاه با ضریب 2 باشد.

گزینه جوکر 

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی جوکر با ضریب 24 باشد.

گزینه بالا 

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی بالاتر از کارت موجود اسـت. توجه داشته باشید ضریب این پیشبینی متغیر اسـت.

گزینه پایین 

انتخاب این گزینه بـه این معناست کـه کارت بعدی پایین ترازکارت موجود باشد. توجه داشته باشید ضریب این پیشبینی متغیر اسـت.

نکات بازی بالا پایین Hi Lo

دراین بازی، طبق معمول استراتژی مهمی وجود ندارد. ضرایب با توجه بـه شرایط تنظیم میشوند و تصمیم نهایی با شماست کـه بـه سمت گزینه محتمل تر بروید یا ریسک بزرگی را انجام دهید. در بازی بالا پایین، شـما بـه جز بار اول، هر موقعی کـه بخواهید میتوانید از بازی کناره گیری کنید و پول خودرا برداشت کنید.

بازی شرط بندی بالا پایین چیست ؟ آموزش بازی کازینویی بالا پایین Hi LO

در برخی کازینوها و سایت هاي‌ شرط بندی، بازی بالا پایین گزینه هاي‌ بیشتری برای شرط بندی دارد. مثلاً شـما میتوانید شرط بندی کنید کـه کارتی کـه بـه شـما داده اند، قرمز یا سیاه اسـت یا مثلاً بین چه بازه اي از اعداد اسـت. همچنین این امکان وجوددارد کـه مثلاً شرط بندی کنید کارت شـما هم بیشتر از کارت روی میز اسـت و هم مشکی اسـت!«ریسک بالا»

در تعداد زیادی از پلتفرم هاي‌ شرط بندی، کارت جوکر را هم در دسته ورق ها حساب میکنند ودر صورتی کـه کارت شـما جوکر باشد، بـه مرحله بعد صعود می‌کنید. در صورتی کـه ارزش کارت شـما با ارزش کارت روی میز برابر باشد، حالت مساوی رخ می‌دهد و پول شـما بـه شـما برمی گردد«مثلاً ارزش ۹ خشت با ۹ پیک تفاوتی ندارد».

ثبت نام در سایت سیگاری بت