بازی های مهم شرط بندی فوتبال در تاریخ 98/09/19

بازی های مهم شرط بندی فوتبال در تاریخ 98/09/19

⚽️ بولونیا – آث میلان
🏆 سری آ ایتالیا 🇮🇹
⏰ امشب ساعت ۲۳:۱۵
🎲 با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ بولونیا در ۸ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
2️⃣ بولونیا در ۹ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده است.
3️⃣ ۸ بازی اخیر بولونیا در لیگ بیش‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
4️⃣ ۳ بازی اخیر آث میلان در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
5️⃣ آث میلان در ۱۰ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده است.

6️⃣ در ۷ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ بولونیا موفق به برد نشده است.

 

⚽️ ریو آوه – ژیل ویسنته
🏆 لیگ برتر پرتغال 🇵🇹
⏰ امشب ساعت ۲۳:۴۵
🎲 با بیش از ۳۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ ریو آوه در ۳ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است.
2️⃣ ژیل ویسنته ۳ بازی اخیر خود را در لیگ برده است.
3️⃣ ژیل ویسنته در ۴ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است.
4️⃣ ژیل ویسنته در ۵ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
5️⃣ ۷ بازی اخیر ریو آوه در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
6️⃣ ژیل ویسنته در ۱۰ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده است.
7️⃣ در ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ ژیل ویسنته موفق به برد نشده است.

8️⃣ در ۴ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تیمی که میزبان بوده موفق به برد نشده است.

 

⚽️ وستهام – آرسنال
🏆 لیگ برتر انگلیس 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
⏰ امشب ساعت ۲۳:۳۰
🎲 با بیش از ۵۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ وستهام در ۵ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است.
2️⃣ آرسنال در ۷ بازی اخیر خود در لیگ موفق به برد نشده است.
3️⃣ آرسنال در ۳ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
4️⃣ آرسنال در ۷ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
5️⃣ ۳ بازی اخیر آرسنال در لیگ بیش‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
6️⃣ وستهام در ۴ بازی اخیر خانگی خود در لیگ موفق به برد نشده است.
7️⃣ آرسنال در ۶ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ موفق به برد نشده است.
8️⃣ ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ مساوی نشده است.
9️⃣ ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ را تیمی که میزبان بوده برده است.
🔟 در ۵ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تیمی که میهمان بوده موفق به برد نشده است.
1️⃣1️⃣ در ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ وستهام حدأقل ۱ گل زده است.

 

⚽️ پیکان – استقلال
🏆 لیگ برتر خلیج فارس ایران‌ 🇮🇷
⏰ امروز ساعت ۱۷:۳۰
🎲 با بیش از ۱۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ استقلال در ۹ بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است.
2️⃣ استقلال در ۹ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
3️⃣ پیکان در ۹ بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده است.
4️⃣ استقلال در ۶ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ شکست نخورده است.
5️⃣ در ۱۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ پیکان موفق به برد نشده است.

⚽️ ذوب‌آهن – نساجی مازندران
🏆 لیگ برتر خلیج فارس ایران‌ 🇮🇷
⏰ امروز ساعت ۱۷:۳۰
🎲 با بیش از ۱۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ نساجی در ۸ بازی اخیر خود در لیگ موفق به برد نشده است.
2️⃣ ذوب‌آهن در ۴ بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده است.
3️⃣ نساجی در ۵ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ موفق به برد نشده است.

⚽️ المپیک مارسی – بوردو
🏆 لیگ ۱ فرانسه 🇫🇷
⏰ امشب ساعت ۲۳:۳۰
🎲 با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ مارسی ۵ بازی اخیر خود را در لیگ برده است.
2️⃣ مارسی در ۸ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است.
3️⃣ بوردو در ۵ بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است.
4️⃣ مارسی در ۵ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۲ گل زده است.
5️⃣ بوردو در ۵ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
6️⃣ مارسی ۴ بازی اخیر خانگی خود را در لیگ برده است.
7️⃣ مارسی در ۷ بازی اخیر خانگی خود در لیگ شکست نخورده است.
8️⃣ بوردو در ۳ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ موفق به برد نشده است.
9️⃣ ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ مساوی نشده است.
🔟 ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ را تیمی که میزبان بوده برده است.
1️⃣1️⃣ در ۲۲ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تیمی که میهمان بوده موفق به برد نشده است.

1️⃣2️⃣ ۹ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.

 

⚽️ بولونیا – آث میلان
🏆 سری آ ایتالیا 🇮🇹
⏰ امشب ساعت ۲۳:۱۵
🎲 با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ بولونیا در ۸ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
2️⃣ بولونیا در ۹ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده است.
3️⃣ ۸ بازی اخیر بولونیا در لیگ بیش‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
4️⃣ ۳ بازی اخیر آث میلان در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
5️⃣ آث میلان در ۱۰ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده است.

6️⃣ در ۷ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ بولونیا موفق به برد نشده است.

 

⚽️ شهر خودرو – سپاهان
🏆 لیگ برتر خلیج فارس ایران‌ 🇮🇷
⏰ امروز ساعت ۱۴:۳۰
🎲 با بیش از ۱۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ شهر خودرو در ۴ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده است.
2️⃣ سپاهان در ۱۷ بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است.
3️⃣ سپاهان در ۴ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
4️⃣ ۱۰ بازی اخیر شهر خودرو در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
5️⃣ شهر خودرو در ۶ بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده است.
6️⃣ سپاهان در ۱۱ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ شکست نخورده است.
7️⃣ در ۵ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تیمی که میهمان بوده موفق به برد نشده است.

8️⃣ در ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ سپاهان حدأقل ۱ گل زده است.

 

⚽️ ماشین‌سازی تبریز – تراکتور
🏆 لیگ برتر خلیج فارس ایران‌ 🇮🇷
⏰ امروز ساعت ۱۵:۱۵
🎲 با بیش از ۱۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ ماشین‌سازی در ۵ بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده است.
2️⃣ تراکتور در ۴ بازی اخیر خود در لیگ موفق به برد نشده است.
3️⃣ ماشین‌سازی در ۳ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده است.
4️⃣ ماشین‌سازی در ۳ بازی اخیر خانگی خود در لیگ شکست نخورده است.
5️⃣ تراکتور در ۴ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده است.
6️⃣ ۴ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ را تراکتور برده است.
7️⃣ در ۱۲ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ ماشین‌سازی موفق به برد نشده است.

8️⃣ در ۱۲ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تراکتور حدأقل ۱ گل زده است.

 

🏀 مسابقات هفته یازدهم
🏆 لیگ برتر بسکتبال ایران 🇮🇷
⏰ امروز از ساعت ۱۶:۰۰
🎲 با بیش از ۳۰ نوع آپشن پیش‌بینی

✅ گارانتی بالاترین ضرایب

 

⚽️ فولاد خوزستان – پارس جنوبی جم
🏆 لیگ برتر خلیج فارس ایران‌ 🇮🇷
⏰ امروز ساعت ۱۶:۳۵
🎲 با بیش از ۱۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی
🎥 همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ پارس جنوبی در ۸ بازی اخیر خود در لیگ موفق به برد نشده است.
2️⃣ پارس جنوبی در ۵ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده است.
3️⃣ ۶ بازی اخیر فولاد در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
4️⃣ ۷ بازی اخیر پارس جنوبی در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته است.
5️⃣ فولاد در ۳ بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده است.
6️⃣ پارس جنوبی در ۱۴ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ موفق به برد نشده است.
7️⃣ در ۴ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ پارس جنوبی موفق به برد نشده است.
8️⃣ در ۴ بازی اخیر رودرروی دو تیم‌ در لیگ تیمی که میهمان بوده موفق به برد نشده است.

 

پیش بینی بازی چلسی و یوونتوس لیگ قهرمانان اروپا 2022 بونوس رایگان
پیش بینی بازی چلسی و یوونتوس لیگ قهرمانان اروپا 2022 بونوس رایگان
راهنمای پیش بینی بازی چلسی و یوونتوس  در این مطلب راهنمای پیش بینی بازی چلسی و یوونتوس در مرحله گروهی لیگ ...
پیش بینی بازی ایران و لبنان (مقدماتی جام جهانی 2022) با بونوس رایگان
پیش بینی بازی ایران و لبنان (مقدماتی جام جهانی 2022) با بونوس رایگان
راهنمای پیش بینی بازی ایران و لبنان  دراین پست راهنمای پیش بینی بازی ایران و لبنان در مقدماتی جام جهانی 2022 ...
پیش بینی بازی آث میلان و اینتر میلان (16 آبان 1400) با بونوس رایگان
پیش بینی بازی آث میلان و اینتر میلان (16 آبان 1400) با بونوس رایگان
پیش بینی بازی آث میلان و اینتر میلان  در این مطلب راهنمای پیش بینی بازی آث میلان و اینتر میلان را ...
پیش بینی بازی بایرن مونیخ و بنفیکا (11 آبان 1400)
پیش بینی بازی بایرن مونیخ و بنفیکا (11 آبان 1400)
نکات پیش بینی بازی بایرن مونیخ و بنفیکا  در این مطلب راهنمای پیش بینی بازی بایرن مونیخ و بنفیکا را مرور ...
پیش بینی بازی منچستر سینی و منچستر یونایتد (15 آبان 1400)
پیش بینی بازی منچستر سینی و منچستر یونایتد (15 آبان 1400)
پیش بینی بازی منچستر سینی و منچستر یونایتد  امروز نکات پیش بینی بازی منچستر سینی و منچستر یونایتد را مرور می ...
پیش بینی بازی لیورپول و منچستر یونایتد (2 آبان 1400) با جایزه 100 میلیونی
پیش بینی بازی لیورپول و منچستر یونایتد (2 آبان 1400) با جایزه 100 میلیونی
پیش بینی بازی لیورپول و منچستر یونایتد  در این مطلب نکات پیش بینی بازی لیورپول و منچستر یونایتد را مرور می ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی