بازی های مهم شرط بندی فوتبال (شرط بندی روی فوتبال)

بازی های مهم شرط بندی فوتبال (شرط بندی روی فوتبال)

بازی های مهم شرط بندی فوتبال

⚽️ مسابقات هفته شانزدهم
? لیگ آزادگان ایران‌‌ ??
⏰ امروز ساعت ۱۴:۰۰
? با بیش از ۵۰ نوع آپشن پیش‌بینی

✅ گارانتی بالاترین ضرایب

 

در بازی های فوتبال نتایج را پیش بینی کنید و برنده شوید

 

⚽️ ليل – برست
? لیگ ۱ فرانسه ??
⏰ امشب ساعت ۲۱:۳۰
? با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
? همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ ليل در ۳ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
2️⃣ برست در ۴ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده اسـت.
3️⃣ ۴ بازی اخیر ليل در لیگ کم‌تر از ۲.۵ گل داشته اسـت.
4️⃣ لیل در ۱۲ بازی اخیر خانگی خود در لیگ شکست نخورده اسـت.
5️⃣ برست در ۴ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
6️⃣ ۶ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ مساوی نشده اسـت.

7️⃣ در ۶ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ لیل حدأقل ۱ گل زده اسـت.

معتبر ترین سایت شرط بندی روی فوتبال

 

⚽️ آینتراخت فرانکفورت – هرتابرلین
? بوندسلیگا کشور آلمان‌ ??
⏰ امشب ساعت ۲۳:۰۰
? با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب
‌‌ ‌‌
‌✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ آینتراخت ۳ بازی اخیر خودرا در لیگ باخته اسـت.
2️⃣ آینتراخت در ۶ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
3️⃣ هرتابرلین ۵ بازی اخیر خودرا در لیگ باخته اسـت.
4️⃣ هرتابرلین در ۶ بازی اخیر خود در لیگ موفق بـه برد نشده اسـت.
5️⃣ آینتراخت در ۵ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده اسـت.
6️⃣ هرتابرلین در ۷ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده اسـت.
7️⃣ ۳ بازی اخیر هرتابرلین در لیگ بیش‌تر از ۲.۵ گل داشته اسـت.
8️⃣ آینتراخت در ۳ بازی اخیر خانگی خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
9️⃣ هرتابرلین در ۳ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ موفق بـه برد نشده اسـت.
? در ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ آینتراخت موفق بـه برد نشده اسـت.

1️⃣1️⃣ در ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ آینتراخت هیچ گلی نزده اسـت.

 

بازی های مهم امشب برای شرط بندی

 

⚽️ اینتر میلان – آاس رم
? سری آ ایتالیا ??
⏰ امشب ساعت ۲۳:۱۵
? با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
? همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ اینتر میلان ۵ بازی اخیر خودرا در لیگ برده اسـت.
2️⃣ اینتر میلان در ۷ بازی اخیر خود در لیگ شکست نخورده اسـت.
3️⃣ آاس رم در ۶ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
4️⃣ اینتر میلان در ۱۷ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل زده اسـت.
5️⃣ ۹ بازی اینتر میلان در لیگ بیش‌تر از ۲.۵ گل داشته اسـت.
6️⃣ اینتر میلان در ۳ بازی اخیر خانگی خود در لیگ شکست نخورده اسـت.
7️⃣ آاس رم در ۳ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
8️⃣ ۳ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ مساوی شده اسـت.
9️⃣ در ۴ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ آاس رم موفق بـه برد نشده اسـت.
? در ۵ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ تیمی کـه میزبان بوده موفق بـه برد نشده اسـت.
1️⃣1️⃣ در ۱۰ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ اینتر میلان حدأقل ۱ گل زده اسـت.

1️⃣2️⃣ در ۷ بازی اخیر رودرروی دو تیم در لیگ آاس رم حدأقل ۱ گل زده اسـت.

 

⚽️ نیم المپیک – المپیک لیون
? لیگ ۱ فرانسه ??
⏰ امشب ساعت ۲۳:۱۵
? با بیش از ۴۰۰ نوع آپشن پیش‌بینی
? همراه با پخش زنده اختصاصی
✅ گارانتی بالاترین ضرایب

✍️ حقایق مسابقه:
1️⃣ نیم در ۹ بازی اخیر خود در لیگ موفق بـه برد نشده اسـت.
2️⃣ لیون در ۶ بازی اخیر خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.
3️⃣ نیم در ۴ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده اسـت.
4️⃣ لیون در ۵ بازی اخیر خود در لیگ حدأقل ۱ گل خورده اسـت.
5️⃣ نیم در ۳ بازی اخیر خانگی خود در لیگ موفق بـه برد نشده اسـت.
6️⃣ لیون در ۴ بازی اخیر خارج از خانه خود در لیگ مساوی نکرده اسـت.

 

قمار بر روی تیم های برتر فوتبال

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت