بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال برای برد قطعی

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال برای برد قطعی

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال 

دراین پست با بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال آشنا میشویم. دنبال کردن رویداد های ورزشی برای برخی افراد نه تنها یک سرگرمی بلکه یک منبع درآمد زایی محسوب میشود، خصوصا برای کسانی کـه اطلاعات خوبی درمورد رشته هاي‌ ورزشی از جمله فوتبال دارند. اما جدای از اطلاعات فوتبالی، باید اطلاعات خوبی هم در زمینه نحوه شرط بندی فوتبال داشته باشیم تا بتوانیم از هر رویداد سود خوبی کسب کنیم.

 

آشنایی با انواع روش های شرط بندی فوتبال

با افزایش معلومات و صبر و حوصله خواهید توانست قدم بـه قدم دراین راه پیشرفت کنید و بـه یک حرفه اي تبدیل شوید و بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال را داشته باشید. قطعا برای بیشتر کسانی کـه علاقه بـه مبحث شرط بندی دارند همیشه دغدغه اي وجوددارد کـه چگونه باید موفق شد؟چگونه در شرط بندی هاي‌ مختلف درآمد خوبی بدست آورند؟

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال برای برد قطعی

بـه طور کلی هدف کاربری کـه شرط بندی میکند درکنار تفریح سود آوری و کسب درآمد اسـت اما باید بدانید کـه همیشه داستان از این قرار نیست و باید شـما تجربه باخت و مدیریت ان را نیز داشته باشید و باخت غیرقابل فرار اسـت و برنده بودن همیشگی نیست. حتی بهترین و قویترین شرط بندان هم دچار باخت میشوند و شـما باید همیشه این موضوع را درنظر بگیرید.

 

پیش بینی تکی

در پیشبینی تکی ضریب شرط پیشبینی تکی انتخاب شده در مبلغی کـه شـما شرط بندی کرده‌اید ضرب شده و اگر شرط با برد همراه شود بـه حساب شخص واریز میشود. و اگر شرط با باخت همراه شود تمام مبلغ شرط بندی شده را شخص خواهد باخت.

 

پیش بینی میکس

بهترین روش های شرط بندی فوتبال برای برد قطعی

در پیشبینی میکس کـه بـه ان کمبو هم گفته میشود چند شرط مختلف را هم زمان باهم انتخاب می کنیم و ضریب ان بـه وسیله ي حاصل ضرب تمام ضرایب شرط ها در هم دیگر بـه دست می‌آید. دقت داشته باشید کـه پیشبینی از نوع میکش شـما از هر بازی حداکثر یک گزینه را می‌توانید انتخاب کنید و امکان انتخاب دو گزینه دریک بازی برای شـما وجود ندارد.

 

پیش بینی سیستمی

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال

 

این نوع پیشبینی ترکیبی از پیشبینی هاي‌ تکی و میکس می‌باشد مثلاً فرض کنید شـما چهار شرط برد رئال با ضریب ۲ ؛ برد اتلتیکومادرید با ضریب ۳ ؛ برد یوونتوس با ضریب ۴ و برد پاری سن ژرمن با ضریب ۵ را انتخاب کرده باشید آنگاه ترکیب هاي‌ حاصل از پیشبینی هاي‌ شـما بـه صورت ترکیب هاي‌:

 

۱ از ۴ ؛ ۲ از ۴ ؛ ۳ از ۴ و ۴ از ۴

 

میباشند کـه در زیر نحوه ي ارزیابی ي هرکدام از ترکیب ها را برای شـما توضیح خواهیم داد. توجه داشته باشید دراین نوع پیشبینی بـه جز ترکیب ۴ از ۴ «کـه هیچ فرقی با میکس ندارد» با باخت یکی از شرط ها بقیه شرط ها باخت نمی‌شوند و فقط ترکیب هایي کـه دارای این شرط ها باشند با باخت مواجه میشوند.

 


 

ترکیب ۱ از ۴

این ترکیب ها ۴ گزینه ي جداگانه ي برد رئال با ضریب ۲ ؛ برد اتلتیکو با ضریب ۳ ؛ برد یوونتوس با ضریب ۴ ؛ برد پاریسن ژرمن با ضریب ۵ بوده و حداکثر ضریب پرداختی برای ان در صورتی اتفاق میوفتد کـه تمام شرط هاي‌ ما با برد همراه شوند ضریب برد ما میشود مجموع تمام ضرایب یعنی:

 

۱۴ = ۵ + ۴ +۳ +۲

 

و اگر هرکدام از شرط ها باخت شوند فقط همان شرط از بین رفته و بقیه ي شرط ها تا مادامی کـه برنده باشند از بین نمی‌روند. مثلاً اگر شرط مربوط بـه رئال مادرید را ببازیم و شرط مربوط بـه اتلتیکو ؛ یوونتوس و پاریسن ژرمن را ببریم آنگاه شرط مربوط بـه رئال مادرید از بین رفته و ضریب ما برابر با ۱۲ = ۵ + ۴ + ۳ خواهد بود.

 


 

ترکیب های ۲ از ۴

این ترکیب ها شامل تمام حالت هاي‌ دو گانه از ۴ شرط انتخاب شده ي ما می‌باشد کـه شامل:

 

= برد رئال و برد اتلتیکو

= برد رئال و برد یوونتوس

= برد رئال و برد پاریسن ژرمن

= برد اتلتیکو و برد یوونتوس

= برد اتلتیکو و برد پاریسن ژرمن

= برد یوونتوس و برد پاریسن ژرمن

 

می‌باشد کـه ضریب هر کدام از حالت ها بـه وسیله ي حاصل ضرب ضریب هاي‌ دو شرط داخل ان حالت بـه دست می‌آید مثلاً در ترکیب برد رئال و برد اتلتیکوضریب این حالت میشود ۶ = ۲ * ۳ ؛ یا حالت برد اتلتیکو و برد یوونتوس ضریب میشود ۱۲ = ۳ * ۴ و حداکثر ضریب ما از جمع ضرایب تمام حالت ها با هم دیگر بـه دست می‌آید کـه میشود:

 

71= 6 + 8 + 10 + ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

 

دقت داشته باشید کـه اگر یکی از شرط هاي‌ ما با باخت همراه شود فقط همان حالت هایي کـه این شرط ها را داشته اند باخت میشوند و بقیه ي حالت ها برنده خواهند بود مثلاً اگر شرط برد رئال را باخته و بقیه ي شرط ها را ببریم آنگاه سه حالتی کـه برد رئال را دارند حذف شده و ۳ ترکیب:

 

= برد اتلتیکو و برد یوونتوس

= برد اتلتیکو و برد پاری سن ژرمن

= برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن

را خواهیم برد و ضریب برد ما میشود مجموع ۳ حالت برنده یعنی ۴۷ = ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

 

یا مثلاً اگر شرط هاي‌ برد رئال و برد اتلتیکوبا باخت همراه شوند آنگاه تمام حالت هایي کـه برد اتلتیکو و برد رئال در انها بوده حذف شده و بنابر این فقط حالت برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن باقی خواهد ماند و ضریب برد ما برابر ۲۰= ۴*۵ خواهد بود.

 


 

ترکیب های ۳ از ۴

این ترکیب ها شامل تمام حالت هاي‌ سه گانه از ۴ شرط انتخاب شده ي ما میباشد کـه شامل:

 

1

برد رئال

برد اتلتیکو

برد یوونتوس

 

2

برد رئال

برد اتلتیکو

برد پاری سن ژرمن

 

3

برد رئال

برد یوونتوس

برد پاری سن ژرمن

 

4

برد اتلتیکو

برد یوونتوس

و برد پاری سن ژرمن میباشد.

 

تمام توضیحات مربوط بـه چگونگی ارزیابی برد و باخت ها و ضرایب همانند ترکیب هاي‌ ۲ از ۴ بوده با این تفاوت کـه در ترکیب هاي‌ ۲ از ۴ ما حالت هاي‌ دوگانه ي شرط ها را بـه کار میبردیم ودر ترکیب هاي‌ ۳ از ۴ حالت هاي‌ سه گانه ي شرط ها را بـه کار می بریم.

 


 

ترکیب ۴ از ۴

این ترکیب فقط دارای یک حالت برد رئال ؛ برد اتلتیکو ؛ برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن بوده و هیچ فرقی با میکس چهارتایی این شرط ها ندارد و نحوه ي برد و باخت در ان درست مثل میکس بوده کـه با باخت یکی از شرط ها تمام ترکیب ما با باخت مواجه میشود و ضریب ما نیز بـه مانند میکس از ضرب تمام شرط ها در هم ایجاد میشود یعنی

 

۱۲۰ = ۲ * ۳ * ۴ * ۵

 

دقت داشته باشید کـه در شرط بندی بـه صورت سیستمی حالت هاي‌ ممکن ما برای n شرط از ترکیب هاي‌ ۱ گانه شروع شده و بـه n گانه ختم میشود مثلاً برای ۵ شرط ترکیب هاي‌ ممکن ما شامل «۱ از ۵» ؛ «۲ از ۵» ؛ «۳ از ۵» ؛ «۴ از ۵» و «۵ از ۵» می‌باشد و چیزی بـه نام ترکیب ۶ گانه «۶ از ۵» وجود ندارد.

 

برخی اصطلاحات مهم در شرط بندی فوتبال

 

ضریب برد

در تمامی پیشبینی هاي‌ ما یک ضریب برد در مقابل هر موقعیت «لاین» پیشبینی موجود اسـت کـه با استفاده از ان می‌توان مبلغ برد را ارزیابی کرد. کافی اسـت از فرمول میزان برد استفاده کنیم:

 

فسخ 

منظور این اسـت کـه ما نه برنده شده ایم و نه بازنده و کل مبلغ پیشبینی بـه حساب ما باز خواهد گشت.

 

نصف برد 

هر گاه اصطلاح نصف برد بـه کار می‌رود بـه معنای این اسـت کـه شـما نیمی از میزان برد کـه در بند ۱ بـه ان اشاره شده اسـت را برده اید. پس کل مبلغ پیشبینی و نیمی از میزان برد، بـه حساب شـما باز گردانده خواهد شد.

 

نصف باخت

هر گاه اصطلاح نصف باخت بـه کار می‌رود، بـه معنای این اسـت کـه شـما نیمی ازمبلغ پیشبینی را از دست داده اید و نیمی دیگر بـه حساب شـما باز گردانده خواهد شد.

 

کامل برد 

بدین معنا اسـت کـه شـما کامل برده اید و کل مبلغ پیشبینی بـه اضافه مبلغ میزان برد بـه حساب شـما باز گردانده خواهد شد.

 

کامل باخت

بدین معنا اسـت کـه ما کل مبلغ پیشبینی را از دست داده ایم.

 

نکات پایانی:

هوشیار و بادقت باشید، این موضوع بـه این معنا اسـت کـه با احساسات خود برای شرط بندی ها تصمیم نگیرید چه در حالت خوشحالی و چه در حالت هاي‌ عصبی و نا امیدی، در حالت خواب و بیداری شرط بندی نکنید، بعد از باخت هاي‌ خود کـه ناراحت هستید سریعا پیگیر شرط بندی نباشید.

بهترین روش های پیش بینی فوتبال برای برد قطعی

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال

 

قبل از این کـه شرط بندی کنید، حتماً تحقیق کنید و بـه آمار ها و آنالیز هاي‌ قبلی و کلی دقت کنید، متکی بـه یک سایت نباشید و سایت هاي‌ مختلف را برای بازی هاي‌ مختلف بررسی کنید و سپس ضرایب بازی هاي‌ ان ها را بررسی کنید و با توجه بـه ان پیش روی کنید.

بهترین ترفندهای پیش بینی فوتبال برای برد قطعی

حتماً برای شرط بندی خود بک جدول برنامه ریزی داشته باشید و روی هر ورزشی و با هر بازی دیگری با هر ضریبی فقط برای برد و هدف موفق شدن شرط بندی نکنید تا طبق برنامه ریزی خود درست پیشروی کنید و بـه اهداف خودتان آسان تر برسید این کـه همیشه بـه موفقیت فکر کنید عالی اسـت اما همیشه این اتفاق نمی افتد گاهی برنده بودن بـه معنای مدیریت درست و جلوگیري از باخت هاي‌ غیرقابل جبران می‌باشد.

 

(ثبت امتیاز)
آموزش استراتژی شرط بندی استیم (Steam) به زبان ساده
آموزش استراتژی شرط بندی استیم (Steam) به زبان ساده
استراتژی شرط بندی استیم  دراین مطلب، آموزش استراتژی شرط بندی استیم را مرور می‌کنیم. استراتژی شرط بندی Steam بـه طور گسترده ...
6 نکته برای برنده شدن در شرط بندی زنده فوتبال (تست شده و تضمینی)
6 نکته برای برنده شدن در شرط بندی زنده فوتبال (تست شده و تضمینی)
6 نکته برای برنده شدن در شرط بندی زنده فوتبال فوتبال یکی از بهترین ورزش ها برای شرط بندی زنده است. ...
استراتژی پیش بینی مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال
استراتژی پیش بینی مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال
استراتژی پیش بینی مجموع گل ها  استراتژی پیش بینی مجموع گل ها در شرط بندی فوتبال یکی از روش های مورد ...
نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال که باید بدانید!
نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال که باید بدانید!
نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال  در این راهنما، با نکات مهم قبل از شرط بندی فوتبال آشنا می‌شویم. به ...
آیا شرط بندی فوتبال سودآور است؟ بررسی نکات خوب و بد شرط بندی فوتبال
آیا شرط بندی فوتبال سودآور است؟ بررسی نکات خوب و بد شرط بندی فوتبال
آیا شرط بندی فوتبال سودآور است؟  در این پست به نکات خوب و بد شرط بندی فوتبال را بررسی کرده و ...
شرط بندی فینال جام حذفی انگلیس 2022
شرط بندی فینال جام حذفی انگلیس 2022
راهنمای پیش بینی فینال جام حذفی انگلیس  در این پست، نکات شرط بندی فینال جام حذفی انگلیس را مرور می کنیم. ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی