ریاضیات در شرط بندی و ترفندهای برد 40 میلیون تومان

ریاضیات در شرط بندی و ترفندهای برد 40 میلیون تومان

آشنایی با کاربرد ریاضیات در شرط بندی

دراین پست بـه بررسی کاربرد ریاضیات در شرط بندی می‌پردازیم. ریاضی دانان در پیشبینی و شرط بندی موفق تر از سایرین هستند، از زمان هاي‌ دور ثابت شد کـه دانش ریاضی میتواند در برنده شدن قمار بـه افراد کمک کند. جالب اسـت بدانید کـه علم آمار و احتمال هم بـه لطف شرط بندی و قماربازی یک شاهزاده فرانسوی بوجود آمده اسـت. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم. با بازی 20 همراه باشید.

 

کاربرد ریاضیات در شرط بندی

پاسکال بـه عنوان جوانی در فرانسه ي قرن هفدهم، بـه نظر میرسید تصمیم گرفته ریاضیدان بزرگی شود. او در شانزده سالگی رساله اي سرشار از نبوغ درباره ي هندسه نوشته بودو کامپیوتری ابتدایی برای کمک بـه محاسبات پدرش، کـه مأمور ضبط مالیات بود، اختراع کرده بود. اما در دوران بلوغ، پاسکال بـه مذهب روی آورد و ریاضیات را فراموش کرد.

آشنایی با کاربرد ریاضیات در شرط بندی

امروزه درکتاب هاي‌ درسی نام پاسکال، بـه دلیل کمکی کـه او بـه اشرف زاده ي فرانسوی قماربازی انجام داد، نامی آشناست. ان چه پاسکال انجام داد نه مشاوره اي مذهبی درباره ي زشتی قمار، بلکه ابزاری ریاضی بود کـه کمک می‌کرد تا در قمار برنده شود. در مکاتبات پاسکال با پی یر فرما، پاسکال اساس نظریه ي احتمال را ابداع کرد کـه بـه عنوان مفهومی بنیادی در ریاضیات در قرن هاي‌ بعد ظاهر شد.

 

نظریه پاسکال در شرط بندی

آشنایی با کاربرد ریاضیات در شرط بندی

پاسکال مشاهده کرد کـه کافی نیست برای انجام شرط بندی احتمال بردن یا باختن را بدانیم. شـما نیاز دارید کـه بدانید موضوع شرط بندی چیست. مثلا اگر منفعت برنده شدن بسیار زیاد باشد، ممکن اسـت بخواهید احتمال ضعیفی را انتخاب کنید و بر روی چیز مطمئنی شرط بندی کنید حتی اگر منفعتش بسیار کم باشد. اما بـه نظر نمی‌رسد کـه عاقلانه باشد بر روی فرصتی با خطر زیاد شرط بندی کنید.

 

مدل احتمال در شرط بندی

آشنایی با کاربرد ریاضیات در شرط بندی

احتمال یعنی شانس یا ریسک روی آمدن یک حادثه یا رویداد. برای بدست آوردن احتمال، تعداد موارد ممکن برای رو آمدن یک رویداد را تقسیم بر تعداد کل مواردی کـه میتواند اتفاق بیفتد میکنیم. قمار بازی و تاس نقش مهمی در نظریه‌ي احتمال داشته‌ اند. مصریان قدیم با استفاده از تاس‌هایي کـه شبیه بـه تاس‌هاي‌ کنونی بود قمار بازی می‌کردند.

 

مثال:

حال بیایید بررسی کنیم ببینیم چگونه میتوان احتمال را در بازی تاس‌ها بدست آورد. برای مثال اگر یک تاس داشته باشیم احتمال روی آمدن شماره 2 چقدر خواهد بود؟

 

شماره 2 تنها یک شانس از بین 6 شانس را دارد.

احتمال وقوع ان 6/2 یا 3/1 خواهد بود.

مقدار احتمال همیشه در بازه‌ي 0 و 1 قرار دارد.

احتمال برابر 1 یعنی شانس رویداد ان حتمی اسـت.

زمانیکه صفر باشد یعنی بـه هیچ عنوان اتفاق نمی‌افتد.

اما اکثر احتمالات ما بین دو شماره 0 و 1 هستند.

 

نقش ریاضیات در پیش بینی فوتبال

امروزه شرط بندی فوتبال بـه طور چشمگیری رقابتی ست. از عمده دلایل محبوبیت پیشبینی فوتبال نسبت بـه سایر ورزش‌ها دشوار بودن پیش ‌بینی ان اسـت. برای پیشبینی برد، باخت و یا تساوی دو تیم باید از اطلاعات هردو تیم استفاده کرد. مثلا: تیمی کـه در رده بندی جایگاهش بالاتر اسـت شانس برد بیشتری دارد.

آشنایی با کاربرد ریاضیات در شرط بندی

یا تیمی کـه چند بازی آخر خودرا برده اسـت دربرابر تیمی کـه چند بازی آخرش را باخته احتمال برنده شدنش بیشتر اسـت. اما قطعا خیلی نمی‌توان بـه این قواعد پشت بست زیرا با تغییر بخش‌هاي‌ مختلف اطلاعات موجود برای هر تیم، احتمال برد ان تیم هم تغییر می‌ کند. نباید نقش ریاضی در فوتبال را نادیده گرفت هموار با تحلیل باتزی ها میتوان نتیجه بازی ها را پیشبینی کرد.

 

بررسی آمار در پیشبینی فوتبال

داده کاوی یا بررسی آمار تیم هاي‌ فوتبال را می‌توان آخرین کاربرد ریاضی در شرط بندی فوتبال دانست. دانشمندان مدل جدیدی را مورد پژوهش قرار داده‌اند تا از این طریق بتوانند فوتبال را پیشبینی کنند. این مدل ترکیبی از مدل‌هاي‌ خوشه بندی و پیشبینی K-NN اسـت. دراین مدل دو مرحله وجوددارد:

 

مرحله 1

با استفاده از الگوریتم خوشه بندی k-means داده ها را دسته بندی می‌کنند و داده ها را در دسته‌هاي‌ مشابه تقسیم بندی می‌کنند.

 

مرحله 2

با استفاده از الگوریتم استاندارد نزدیکترین همسایه، سعی در پیشبینی احتمالات دارند.

 

 

ورود به سایت شرط بندی
سایت سیگاری بت یورو بت