8 استراتژی برنده شدن در لاتاری ( بخت آزمایی ) روش برد در لاتاری

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری ( بخت آزمایی ) روش برد در لاتاری

8 استراتژی برای برنده شدن در لاتاری 

در اینبخش با 8 استراتژی برای برنده شدن در لاتاری آشنا خواهیم شد. لاتاری یا بخت آزمایی نوعی قرعه کشی هدفمند اسـت. برندگان صاحب مبالغ بسیار بالایی می‌شوند و اگر دریک بخت آزمایی بزرگ برنده باشند شاید تا آخر عمر نیازی بـه کار کردن نداشته باشند. بخت آزمایی در تمام کشور های جهان وجوددارد و شرکت کنندگان می‌توانند با پیاده کردن استراتژی هاي‌ خاص شانس برد خودرا بیشتر کنند.

 

آموزش روش های برد در لاتاری

در زبان پارسی قرعه کشی لاتاری با عنوان بلیط بخت آزمایی شناخته می شود کـه یک قرعه کشی هدفمند با جایزه‌هاي‌ میلیاردی اسـت. در لاتاری بسته بـه نوع ان شـما بیرون آمدن چند شماره از گردونه قرعه را پیشبینی می کنید. اگر اعداد شـما با اعداد تصادفی انتخاب شده در قرعه مطابقت داشته باشد، شـما برنده می شوید.

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری « بخت آزمایی » روش برد در لاتاری

هر چه اعداد انتخابی شـما با اعداد درون قرعه مطابقت بیشتری داشته باشد، برنده جایزه بزرگتری خواهید بود. بخت آزمایی نهایت یک بازی شانس اسـت. گرچه احتمال برنده شدن شـما طبق اعداد و ارقام ریاضی کم اسـت در مقابل شیرین‌ترین جایزه بزرگ در انتظار شـما اسـت.

 

آیا سیستم بخت آزمایی قابل اعتماد است؟

داشتن یک استراتژی قرعه کشی می‌تواند سرگرم کننده باشد و بـه شـما کمک می‌کند تا انگیزه خودرا برای ورود و پیروزی در لاتاری حفظ کنید. با این حال، اکثر آمارشناسان قبول دارند کـه نمی‌توانید هیچ کاری انجام دهید تا شانس برنده شدن در قرعه کشی را بـه صد در صد برسانید. بنابر این مراقب هر نوع سیستم قرعه کشی کـه می‌تواند برنده شدن شـما را تضمین کند باشید و از انها دوری کنید.

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری « بخت آزمایی » روش برد در لاتاری

از وعده هاي‌ تضمینی و بازخوردهای جعلی آگاه باشید. بـه عنوان مثال، سیستم قرعه کشی نقره اي شانس برد شـما را در لاتاری ۹۸% تضمین می‌کند. اما تعداد زیادی از سایت ها ادعا میکنند سیستم ها را از بین برده اند و آنان را بـه استفاده از توصیفات جعلی متهم می‌کنند و ضمانت آن ها را تنها بـه منظور بـه جیب زدن پول مردم میدانند.

 

چگونه در لاتاری برنده شویم؟

اگر امیدوار هستید کـه رمز قرعه کشی را کشف کنید و شانس برنده شدن جکپات را بیشتر کنید، ممکن اسـت مایل بـه امتحان کردن استراتژی هاي‌ قرعه کشی باشید. استراتژی هاي‌ لاتاری می‌توانند بـه شـما در سازماندهی و ایجاد انگیزه برای کسب پول کمک کنند

 

استراتژی های قرعه کشی در هنگام انتخاب شماره های خود

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری « بخت آزمایی » روش برد در لاتاری

برنده شدن اعداد قرعه کشی بـه طور تصادفی صورت می‌گیرد، اما این باعث نمی‌شود مردم فکر کنند ترفندهایی برای شکستن رمز قرعه کشی وجود ندارد. و چه کسی میداند، افرادی هستند کـه چندین بار در لاتاری ها برنده شده اند، بنابر این شاید عده اي از این ترفند ها برای شـما شانس بیاورند. اگر می‌خواهید یک استراتژی قرعه کشی را پیاده کنید، در این جا میتوانید هشت مورد را انتخاب کنید.

 

شناسایی شماره های گرم، سرد، نادر

برای استفاده از استراتژی گرم، سرد، نادر، باید نتایج قرعه کشی اي را کـه می‌خواهید بازی کنید تجزیه و تحلیل کنید و ببینید کـه اخیراً کدام اعداد گزیده شده اند و کدام ها نشده اند. می‌توانید هر تعداد قرعه کشی گذشته را کـه از پسشان بر می‌آیید، آنالیز کنید، اما برای بدست آوردن اندازه نمونه مناسب حداقل باید با ۵۰ شماره شروع کنید.

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری « بخت آزمایی » روش برد در لاتاری

اعداد “گرم” شماره هایي هستند کـه بیشتر در طول قرعه کشی هایي کـه تحلیل کرده‌اید انتخاب می‌شوند. اعداد “سرد” شماره هایي هستند کـه بـه طور کلی کمتر دیده می‌شوند. ممکن اسـت اخیراً تعدادی اعداد سرد گزیده شده باشند، اما تعداد کل دفعاتی کـه انتخاب شده اند زیر میانگین باشد. و اعداد نادر مواردی هستند کـه در هفته هاي‌ اخیر وجود نداشته اند.

 

سیستم چرخشی

یک سیستم چرخشی با هدف قرار دادن تعداد مشخصی از اعداد مشترک و سپس ترکیب این اعداد با هر شماره اضافی ممکن برای تولید دسته اي از بلیت ها با شانس بیشتری برای برنده شدن در جوایز سطح پایین تر کار می‌کند. بـه عنوان مثال، اگر شـما در قرعه کشی اي بازی می‌کردید کـه در ان باید شش شماره از ۶۹ شماره ممکن را صحیح انتخاب کنید:

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری بخت آزمایی روش برد در لاتاری

می توانستید چهار شماره “گرم” را شناسایی کنید و بعد بلیتی خریداری کنید کـه ان چهار شماره رابا هر یک از ۴۵ شماره ممکن دیگر ترکیب کند. بـه عنوان مثال، اگر ۴؛ ۱۳؛ ۳۹ و ۴۱ را بـه عنوان اعدادی کـه میخواهید بازی کنید، معرفی می کنید، استراتژی چرخشی قرعه کشی شـما خرید بلیت هایي اسـت کـه شامل موارد زیر اسـت:

 

۱؛ ۲؛ ۴؛ ۱۳؛ ۳۹؛ ۴۱

۱؛ ۳؛ ۴؛ ۱۳؛ ۳۹؛ ۴۱

۱؛ ۵؛ ۱۳؛ ۳۹؛ ۴۱

۱؛ ۶؛ ۴؛ ۱۳؛ ۳۹؛ ۴۱

۱؛ ۷؛ ۴؛ ۱۳؛ ۳۹؛ ۴۱

 

و بـه همین ترتیب، تا زمانی کـه هر ترکیبی کـه شامل چهار شماره اصلی باشد خریداری شده باشد. بیشتر افراد میخواهند در هر قرعه کشی لاتاری ۹۹۰ بلیت بخرند و احتمالاً انجام اینکار ایده خوبی نیست. شـما میتوانید از چند طریق مختلف هزینه بازی با یک استراتژی چرخشی را کاهش دهید: بـه جای بازی ۶-انتخابی مانند پاوربال یا مگا میلیونز، یک بازی لاتاری با سه یا چهار انتخابی را بازی کنید.

 

گزیدن پنج عدد و فقط چرخاندن عدد ششم

ستفاده از یک اتحادیه قرعه کشی کـه چرخش ها را خریداری می‌کند و “سهمیه ها” را بـه اعضای خود می فروشد در ازای درصدی از هر جایزه درصورت برنده شدن. توجه داشته باشید کـه عده اي از کارشناسان توصیه می‌کنند اگر در حال بازی کردن پاوربال هستید، از پاوربال قرمز استفاده نکنید، بلکه فقط پنج شماره سفید رابا این سیستم چرخشی امتحان کنید.

 

استراتژی زوج و فرد

ایده اصلی این استراتژی قرعه کشی این اسـت کـه شـما بـه احتمال اعداد جداگانه توجه نمی‌کنید، بلکه بـه احتمال یک گروه خاص از شماره هاي‌ گزیده شده توجه خواهید داشت. این تئوری میگوید کـه احتمال بسیار کمی وجوددارد کـه تمام اعداد برنده همه ی زوج و یا فرد باشند. از نظر آماری، اکثر بلیت هاي‌ برنده قرعه کشی دارای شماره هایي هستند کـه بـه طور مساوی اعداد فرد و زوج دارند.

بنابر این شاید، انتخاب اعدادی کـه تعداد مساوی اعداد زوج و فرد داشته باشند، شانس شـما را بالاتر میبرند. از طرف دیگر، در مقاله StatsChat کـه توسط یک استاد آمار زیست شناسی نوشته شده اسـت گفته شده انتخاب همه ی اعداد زوج، یا همه ی اعداد فرد و یا حتی ترکیبی از آن ها به طور مساوی روی شانس برنده شدن شـما تأثیری ندارد.

 

استفاده از توالی های ریاضی برای شکستن رمز لاتاری

عده اي از سیستم هاي‌ قرعه کشی روابط بین اعداد برنده شده در تعدادی قرعه کشی را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا ببینند آیا می‌توانند بـه نوعی الگو دست پیدا کنند. بـه عنوان مثال، سیستم قرعه کشی دلتا فاصله تکرار بین انتخاب شدن اعداد گزیده شده را در تعدادی قرعه کشی بررسی می‌کند.

 

سیستم های قرعه کشی برای افرادی که شیفتۀ ریاضی نیستند

بنابر این اگر شـما یک جادوگر ریاضی نیستید و دوست ندارید با شماره یا پیدا کردن الگوهایی بین انها سر و کار داشته باشید، آیا هنوز استراتژی هاي‌ قرعه کشی هستند کـه در معرض شـما باشند؟ البته. در این جا چند استراتژی برای زمان هایي کـه عجله دارید یا نمیخواهید زمان زیادی را صرف شماره هاي‌ خود کنید، آورده ایم:

 

از گزینه Quick Pick استفاده کنید

گزینه Quick Pick قرعه کشی سریعترین و راحت ترین راه برای انتخاب شماره هاي‌ شـما اسـت و تعداد زیادی از افراد فکر میکنند بهترین راه هم هست. فقط کافی اسـت رایانه ها شماره هاي‌ خودرا برای شـما انتخاب کنند ودر مدت چند دقیقه بدون فکر و تلاش اضافی در راه خود خواهید بود. حدود ۷۰ درصد از برندگان پاوربال از این راه پیروز می‌شوند.

 

تنها استفاده از برخی اعداد خوش شانس

این یکی از ساده‌ترین و محبوب ترین استراتژی هاي‌ قرعه کشی اسـت کـه افراد از ان استفاده می‌کنند. بـه سادگی مجموعه اي از شماره هاي‌ خوش شانس را انتخاب کنید و سپس هر بار کـه بلیت خریداری می کنید، آن ها را بازی کنید. ممکن اسـت تاریخ تولد، سالگرد یا اعداد ساده اي را انتخاب کنید کـه برای شـما خوش شانس باشند.

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری « بخت آزمایی » روش برد در لاتاری

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری

 

این تئوری این اسـت کـه شـما هر بار با همان اعداد بازی می کنید زیرا اگر آن ها هنوز گزیده نشده اند، احتمال برنده شدن در دفعه بعدی هم وجوددارد. از نظر احتمال، این غلط اسـت؛ این‌که آیا در گذشته عددی کشیده شده اسـت یا خیر، تأثیری بر این ندارد کـه آیا در آینده نزدیک مجددا گزیده خواهد شد یا خیر. اما افراد با این استراتژی هاي‌ بازی با اعداد مورد علاقه شان هم برنده شده اند.

 

نکته:

اگر میتوانید، سعی کنید از بازی با اعداد در محدوده ۱ – ۳۱ خودداری کنید. بـه احتمال زیاد این اعداد توسط افراد دیگری هم بازی میشوند و با انتخاب انها شـما شانس خودرا برای تقسیم جایزه درصورت برنده شدن بیشتر می کنید.

 

بگذارید یک برنامه لاتاری شماره های تان را انتخاب کند

اگر نمی‌خواهید وقت خودرا صرف استراتژی ها کنید، میتوانید برای انتخاب شماره هاي‌ خود از نرم افزار قرعه کشی استفاده کنید. استفاده از یک برنامه صحیح بـه شـما امکان میدهد بـه سرعت و بـه اسانی شماره هاي‌ چرخشی استفاده کنید و یا بدون نیاز بـه انجام کاری، با یک استراتژی شناسایی، الگویی به کار بگیرید.

 

خرید همه ترکیب های اعداد

این تنها راه بازی لاتاری اسـت کـه در واقع مطمئناً برنده خواهید شد. بازی کردن هر ترکیبی از اعداد و تضمین یک jackpot امکان‌پذیر اسـت. مردم با خرید همه ی این ترکیب ها، توانسته اند برنده شوند، از جمله استفان ماندل، برنده لاتاری ۱۴ دور قرعه کشی، کـه درسال ۱۹۹۲ بـه ۲۷ میلیون دلار جکپات دست یافت.

8 استراتژی برنده شدن در لاتاری

 

با این حال، قرعه کشی ها از ان زمان تا بـه امروز تغییر کرده اند، و خرید با پوشش دادن همه ی ترکیب ها را دشوارتر کرده اند همچنین اینکار خطرات زیادی نیز بـه همراه دارد. بـه عنوان مثال، حتی اگر جکپات بـه اندازه کافی بزرگ باشد کـه ارزش خرید تمام ترکیب ها را داشته باشد، نمیتوانید تضمین کنید کـه دیگر نیازی بـه تقسیم جکپات با دیگران و کاهش سود خود نخواهید داشت.

 

(ثبت امتیاز)
برندگان بخت آزمایی (لاتاری) چه کارهایی انجام می دهند ؟
برندگان بخت آزمایی (لاتاری) چه کارهایی انجام می دهند ؟
برندگان بخت آزمایی چه کارهایی انجام می دهند؟  برندگان بخت آزمایی چه کارهایی انجام می‌دهند؟ برنده شدن در بخت آزمایی «لاتاری» ...
سایت شرط بندی بازی لاتاری یا بخت آزمایی | بازی لاتاری شرطی
سایت شرط بندی بازی لاتاری یا بخت آزمایی | بازی لاتاری شرطی
بازی لاتاری یا بخت آزمایی شرطی بازی لاتاری یا بخت آزمایی جدید ترین بازی سایت هاي‌ شرط بندی می باشد کـه ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی